Pro každý balíček je stanovený počet rezervací, které můžete přijmout. Limit zahrnuje všechny rezervace, které byly provedeny ve vašem účtu za posledních 30 dní

Aktuální stav vašich rezervací vidíte v dolní části levého panelu. Ve verzi Free si můžete vytvořit až 40 rezervací. Jakmile se přiblížíte k číslu 40, teploměr vedle ukazatele počtu rezervací se změní ze zeleného na oranžový a nakonec na červený. V okamžiku, kdy dosáhnete limitu, vás upozorníme a nabídneme přechod na prémiové služby. Rezervace se započítává do dne, kdy byla uskutečněna tedy přijata vámi. Pokud vaši klienti učinili 20 rezervací dnes na příští měsíce, tyto rezervace budou zahrnuty do celkového počtu rezervací za posledních 30 dnů.


Pokud si k vám klienti udělají více rezervací, čím překročíte limit počtu rezervací, nová rezervace se přijme do kalendáře, ale vy nevidíte její detaily. Vidíte pouze službu, na kterou byla rezervace přijata, ale nevidíte jméno klienta, který se rezervoval.

Pokud si nepřejete přijímat rezervace příliš dopředu, doporučujeme zkontrolovat nastavení, jakou dobu předem se vaši klienti mohou rezervovat na vaše služby. Toto nastavení najdete v administraci svého účtu v záložce Podnikání, Nastavení a Rezervace.


Balíček Free má limit rezervací 40, balíček Starter 200, balíček Standard 500 a balíček Pro umožňuje přijímat neomezený počet rezervací. 


CZ/2/h