Konečně jsme u toho, co vás asi zajímá nejvíce – nastavení služeb, které si u vás budou klienti rezervovat.

Otevřete si záložku Podnikání, klikněte na pole Služby a můžeme začít Přidání služby.

Obrázek nápovědy - Přidání nové služby

První, co ve složce uvidíte, je seznam již vytvořených služeb a také modré tlačítko Přidat službu. To vás teď bude zajímat nejvíc.

Klikněte na něj a začněte s vyplňováním tabulky Přidat novou službu:

 • Vyplňte Název služby tak, aby ji vaši klienti snadno rozpoznali.
 • Do další kolonky vepište popis služby (třeba, že používáte nejkvalitnější materiál v okolí, nebo že se délka služby může lišit podle upovídanosti klienta). Popis uvidíte nejen vy, ale také klienti na vašich rezervačních stránkách.
 • Kolonku Délka znáte už z registrace. Nastavíte v ní obvyklé trvání služby.
 • Pro vás i vaše klienty je jistě hodně důležitá položka Cena.
 • V kolonce Přiřadit zaměstnance ke službě přidáte zaměstnance, kteří ji vykonávají. Stačí kliknout na políčko s šipkou a rozbalí se seznam všech vašich zaměstnanců, ve kterém zaškrtnete ty, kteří službu poskytují (pokud službu vykonávají všichni, nemusíte na políčko klikat – jsou automaticky zaškrtnutí).

Zbývá už jen doladit pár detailů:

 • Vyberte barvu, kterou danou službu odlišíte v kalendáři. Stačí kliknout na jedno z barevných políček.
 • Pokud zaškrtnete možnost Zeptat se při online rezervaci na doplňující informaci, objeví se políčko, do kterého napíšete otázku, kterou může klient zodpovědět při rezervaci (například jestli má voucher a s jakým číslem).

Velmi důležité je ještě závěrečné políčko – Klienti si tuto službu mohou rezervovat. Pokud totiž tuto volbu nezaškrtnete, klienti službu na vašich rezervačních stránkách neuvidí.

Jakmile jste s nastavením služby spokojení, klikněte na tlačítko Uložit.

Obrázek nápovědy - Přidání nové služby


Příklad:

Představte si, že máte zaměstnance Jirku Řezníka, který rád pracuje v noci. Jeho hlavní pracovní náplní jsou různé schůzky. Chcete proto přidat do nabízených služeb i noční schůzky s Jirkou.

 • Do názvu služby proto napište Noční schůzka.
 • Vzhledem k tomu, že takové setkání je k nezaplacení, napište to do popisu.
 • Noční schůzky zvládá Jirka celkem rychle, nastavte tedy délku na půl hodiny kliknutím na rozbalovací seznam s časy a vybráním patřičného časového údaje.
 • Nyní stanovte cenu schůzky. Vzhledem k tomu, že půjde opravdu o nevšední zážitek, stanovte ji třeba na 5000 Kč.
 • Nyní přidejte zaměstnance. Klikněte na nápis Všichni zaměstnanci v kolonce Přiřadit zaměstnance, odškrtněte původní možnost a zaškrtněte pouze Jirku.
 • Kliknutím na rudou barvu přiřaďte službě barvu, pod kterou ji uvidíte v kalendáři.
 • Vzhledem k zaměstnanci a druhu služby je vhodné položit klientovi i nějakou otázku. Zaškrtněte proto možnost Zeptat se při online rezervaci na doplňující informaci a do textového pole napište otázku Máte životní pojistku?

Nyní ještě zaškrtněte možnost Klienti si tuto službu mohou rezervovat a klikněte na tlačítko Uložit. A na vašich rezervačních stránkách se mohou hlásit první odvážlivci :-).