Důležité je v Reserviu také nastavení času. Najdete ho v záložce Podnikání. Stačí kliknout na sekci Nastavení, kde nastavíte například správné časové pásmo, formát času nebo den, kterým má začínat týden.

Myslete přitom v první řadě na své klienty (tedy na to, v jakém časovém pásmu žijí – pokud máte třeba pobočky firmy jinde než sídlo).

Pokud chcete nastavení času upravit, klikněte kamkoliv do oddílu Lokalizace. Uvidíte několik kolonek s rozbalovacími seznamy. Právě jejich pomocí nastavíte správné údaje v každém řádku.

  • Pro změnu časové zóny stačí kliknout na rolovací seznam s automaticky nastavenou časovou zónou a vybrat z něj tu, která má platit pro vaše rezervační stránky.
  • V kolonce formát data si vyberete, jakým způsobem se na vašich rezervačních stránkách zobrazuje datum. Na výběr máte možnost začínat dnem nebo měsícem.
  • Ve formátu času nastavíte, zda chcete používat čtyřiadvacetihodinový formát nebo dvanáctihodinový. Záleží jen na tom, co vám víc vyhovuje.
  • Na závěr nastavíte, kterým dnem má začínat týden. Na výběr máte nedělipondělí. Opět záleží hlavně na zvyklostech u vašich klientů.

Obrázek nápovědy - Všeobecné nastavení času