Událost přidáte hned po přihlášení kliknutím na tlačítko Vytvořit událost (nebo kliknutím přímo do kalendáře – stačí jen vybrat políčko s odpovídajícím datem a časem). Před vámi se pak objeví formulář, který vyplníte za pár minut.


Obrázek nápovědy - Vytvoření události


 • Nejprve vyplníte Název události. Měl by být dostatečně přesný, aby každý ihned poznal, oč jde.
 • V kolonce Přiřadit zaměstnance vyberete z rozbalovacího seznamu zaměstnanců toho, který danou událost vede.

Stejně jednoduché je také nastavení času a délky události.

 • Klikněte na automaticky nastavené datum. Rozbalí se kalendář, z kterého vyberete požadovaný den.
 • Klikněte na čas. Rozbalí se seznam časů, ze kterého vyberete, v kolik hodin kurz začíná (pokud v seznamu čas není, dopíšete jej ručně).
 • Klikněte na čas v kolonce délka a z rozbalovacího seznamu vyberte požadovanou délku kurzu. Na výběr máte časy v rozmezí 5 minut až 12 hodin. Pokud ji náhodou v rozbalovacím seznamu nenajdete, požadovaný čas znovu lehko dopíšete ručně.
 • Políčko Kapacita určuje kapacitu události. Stačí do něj kliknout a napsat požadované číslo.

Do Popisu napište libovolnou poznámku k události. Třeba co si mají vzít účastníci s sebou nebo pro koho je určená.

 • V kolonce Cena vyplňte požadovanou cenu za danou událost.
 • Dále události přidělte libovolnou z nabízených barev, což se hodí, třeba když chcete odlišit jednotlivé kurzy podle zaměření nebo třeba podle instruktorů.
 • Pokud má událost několik lekcí, klikněte v kolonce Opakování na nápis Přidat opakování. Potom zvolte frekvenci v kolonce Opakuje se denně, týdně nebo měsíčně včetně počtu opakování a termínu ukončení události.

Na konci tabulky můžete ještě zaškrtnout volbu Tato událost je soukromá. To znamená, že klienti ji na vašich internetových stránkách s rezervacemi neuvidí. Přihlásit se do ní mohou jen lidé, kterým pošlete odkaz nebo které sami přihlásíte.

Rezervaci události nezapomeňte uložit – ihned se objeví ve vašem kalendáři a uvidí ji i vaši klienti.

Obrázek nápovědy - Vytvoření události


Příklad:

Chcete mít kurz Zumby pro starší a pokročilé, který povede váš instruktor Petr. Kurz začal 25. března 2014, je jednou za měsíc vždy od 14:15, jedna lekce trvá čtyři a půl hodiny a lekcí je celkem 6.

 • Do kolonky název napište Zumba pro starší a pokročilé.
 • Poté klikněte na šipku u kolonky Přiřadit zaměstnance a z nabídky, která se rozbalí, vyberete Petra.
 • Nyní nastavte datum a čas. Klikněte do kolonky s nastavenými údaji o datu, času a trvání schůzky a z kalendáře a rozbalovacích seznamů vyberte následující údaje: datum: 25. 3. 2014, čas: 14:15, délka: 60 min.
 • Petr je sice výborný instruktor, ale zároveň silný introvert, který se straní lidí. Na jeho kurzy proto může vždycky maximálně jeden člověk. Do políčka kapacita tak napište číslici 1.
 • Petr tam navíc chce někoho z lidí, které už zná, proto do popisu zadejte, že je to pouze pro absolventy kurzu Zumba pro mladší a začínající.
 • A i když je Petr introvert, je to zároveň lidumil a proto to dělá vlastně zadarmo a ještě platí nájem sálu. Od klienta vám tak stačí symbolických 20 korun. Doplňte tedy číslovku 20 do políčka Cena.
 • Protože jednotlivé lekce kurzu budou každý měsíc, klikněte na nápis Přidat opakování a vyberte následující možnosti: Opakuje se: Měsíčně (vyberte ji z rozbalovacího seznamu), Opakovat jednou za: 1 měsíc, Konec: po 6 událostech (stačí v textovém poli přepsat číslici s počtem opakování).

Pak už vše stačí jen uložit a Petr může čekat na svého klienta.


CZ/2/b