Počet rezervací, zaplněnost kalendáře, počet nových a vracejících se klientů, zdroj rezervací, přehled zaměstnanců s počtem rezervací, přehled služeb s počtem rezervací a přehled permanentek


Prémiové účty umožňují sledovat řadu důležitých parametrů, díky kterým můžete lépe hodnotit, jak se vede vašemu podnikání.

Funkce Statistiky najdete v záložce Podnikání. Vyberte si první možnost Přehled a klikněte na tlačítko Zobrazit statistiky. Systém vám ukáže výsledky těchto parametrů:


Počet rezervací za dané období

  • Ukazuje, kolik rezervací za jednotlivé služby za vybrané období u vás klienti udělali. Počty rezervací můžete porovnávat za různá časové období podle jednotlivých dnů nebo týdnů.


Zaplněnost kalendáře a události

  • Jedná se o jeden z nejdůležitějších údajů, který vám ukáže obsazenost vašich služeb. Jinými slovy volnou kapacitu, kterou jste schopni ještě obsadit.


Počet klientů

  • Ukazuje, kolik procent z vašich zákazníků tvoří lidé, kteří k vám zavítali poprvé a kolik ti, kteří jsou již vašimi pravidelnými hosty.


Zdroj rezervací

  • Graficky znázorňuje, kolik rezervací bylo vytvořeno vám přes kalendář a kolik rezervací bylo přijato od klientů na rezervační stránce.


Přehled zaměstnanců

  • Ukazuje vám jednotlivé zaměstnance s počtem rezervací, které k nim klienti udělali. Výsledek můžete vyjádřit taky v hodnotě budoucích příjmů za služby. 


Přehled služeb

  • Znázorňuje počet rezervací na konkrétní služby a jejich vyjádření v hodnotě budoucích příjmů.


Permanentky

  • Pokud využíváte permanentky na své služby, statistika vám prozradí, kolik permanentek  a jakého typu momentálně máte.

    CZ/11/b