Informujte klienty prostřednictvím e-mailů nebo SMS o stavu jejich rezervací. Pro nastavení zasílání zpráv klientům vyberte sekci Podnikání a klikněte na možnost Zprávy. 


Klientům můžete odesílat následující typy zpráv:

 • Rezervace čeká na schválení - Informujte klienta o tom, že jeho rezervace čeká na vaše schválení.

 • Potvrzení rezervace - Pošlete klientovi zprávu, když potvrdíte rezervaci.

 • Rezervace zamítnuta - Pošlete klientovi zprávu, když rezervaci zamítnete.

 • Rezervace zrušena - Pošlete klientovi zprávu při zrušení rezervace.

 • Rezervace přesunuta - Pošlete klientovi zprávu, když byla rezervace změněná.

 • Připomenutí rezervace - Nastavte si automatická připomenutí rezervací. Díky nim už vaši klienti na své rezervace nezapomenou.


Pro aktivaci zasílání zpráv vyberte jednu z uvedených možností a zaškrtněte políčko “Povolit zasílání”. V prémiovém balíčku Starter a v balíčku Free, máte možnost aktivovat připravené notifikace pro Vaše klienty.

V balíčku Standard a PRO máte také možnost tyhle notifikace upravit - vytvořit vlastní zprávy.

Po kliknutí na požadovanou zprávu se vám rozbalí karta, ve které můžete definovat vlastní text zpráv:

 • Předmět zprávy - Vyplňte hlavičku zprávy. Tento text se zobrazí jako předmět e-mailů zasílaných klientům.

 • Text zprávy - Definujte obsah zprávy. Použitím proměnných systém automaticky doplní dané hodnoty. Například když do textu vložíme proměnnou CLIENT_NAME systém vždy dosadí jméno daného klienta.
  U
  SMS zprávy můžete vidět počet zbývajících znaků pro 1 SMS. Délka textu určuje počet zaslaných SMS. Pokud bude zpráva delší, systém zobrazí odhadovaný počet zaslaných SMS: Odhadovaná délka: 2 SMS zprávy.

 • Pro lepší představu o tom, jak se zpráva zobrazí klientům, sledujte změny v okně Náhled zprávy.

 • Původní vzhled zprávy obnovíte kliknutím na: Nastavit výchozí hodnoty.


Na závěr nezapomeňte všechny změny uložit a notifikace se začnou automaticky posílat Vašim klientům. 


Příklad

Představte si, že klientům chcete po potvrzení rezervace zaslat zprávu:


Vaše rezervace byla potvrzena


Dobrý den, Petr Novák, 

děkujeme za Vaši rezervaci na Pánský střih!


Budeme se na Vás těšit dne 22. 7. 2018 o 14:00. 


S pozdravem, 

Tým Barberů


 • Do předmětu zprávy napište “Vaše rezervace byla potvrzena”

 • V poli pro text zprávy uveďte:
   Dobrý den,
  CLIENT_NAME

děkujeme za Vaši rezervaci na SERVICE_NAME!


Budeme se na Vás těšit dne EVENT_DATE o EVENT_TIME


S pozdravem, 

Tým Barberů

 • Zkontrolujte vzhled zprávy v Náhledu zprávy a změny uložte. 


Odteď budou všichni zákazníci dostávat zprávy o potvrzení rezervace ve vámi zadaném formátu.

 CZ/11/i