Aplikace na přístup k funkcím a datům operačního systému 


API představuje sadu funkcí a postupů, které vám umožňují vytvářet aplikace, prostřednictvím kterých máte přístup k funkcím nebo datům operačního systému. Funkce API je podporována pouze u balíčku Pro.

Dokumentaci API si můžete prohlédnout na adrese

https://reservioapiv2.docs.apiary.io/#

CZ/11/m