Přijímání plateb

 • Online platba za rezervaci je vyžadovaná pro každou nabízenou službu, tj. není možné zapnout online platby jenom pro některé služby

 • Ceny služeb nastavené v systému jsou koncové

 • Platby je možné přijímat pouze přes Reservio Marketplace a to na web, Android a iOS platformách. S povolením platební brány vám tedy aktivujeme i novou, modernější rezervační stránku, která platby podporuje. Pro zákazníka se však nic zásadně nemění

 • Všechny rezervace, které byly zaplaceny online jsou automaticky ve stavu “potvrzena”

 • V případe zrušení rezervace zákazníka se platba automaticky vrací na jeho účet.

Jaké platební metody podporujeme?

Platby kartou:

Elektronické peněženky:

Benefitné systémy:
tuto platební metodu připravujeme a budeme Vás o ní v budoucnu informovat

Twisto:

tuto platební metodu připravujeme a budeme Vás o ní v budoucnu informovat


Jak je to s doklady pro zákazníka?

 • Po zaplacení rezervace Reservio automaticky vystavuje doklad o zaplacení (v případě plátce DPH daňový doklad)

 • Zákazník má doklad k dispozici po přihlášení v uživatelském rozhraní Reservio.cz
 • Partner má doklady k dispozici v administračním rozhraní v sekci Podnikání - Přehled plateb, kde zároveň vidíte přehled všech plateb. V budoucnu bude tato obrazovka rozšířená o detailnější statistiky a možnosti filtrovat informace.


Kdy dostanu peníze?

 • každé pondělí Reservio vystavuje vyúčtování za předchozí týden. Součástí vyúčtování je:

  • souhrnný přehled všech uskutečněných plateb

  • celkové tržby

  • vypočítaná provize za přijaté platby

 • S vyúčtováním vám Reservio vystavuje i provizní fakturu na vypočítanou částku provize. Fakturu proplácet nemusíte, částka bude obsažena ve vyplacené částce

 • Následující den je na váš účet vyplacena částka za všechny tržby, která je však ponížena o fakturovanou provizi


Příklad

 • zákazníci zaplatí za 100 rezervací po 300 Kč, to je celkem 30 000 Kč

 • za 5 rezervací se vrátí peníze, to je celkem -1 500 Kč

 • vyúčtování obsahuje souhrnné informace, kde celkové tržby jsou 30 000 - 1 500 = 28 500 Kč

 • vypočítaná provize při 3% poplatku je 30 000 x 0.03 = 900 Kč

 • Reservio vystavuje provizní fakturu na 900 Kč

 • na účet bude vyplacena částka ponížená o provizi 28 500 - 900 = 27 600Kč

Co potřebuji k aktivaci online plateb?
Na adresu podpora@reservio.com nám zašlete následující detaily, za základě kterých Vám připravíme smlouvu k podpisu:

 • Občanský průkaz

 • Potvrzení, že můžete jednat za právnickou osobu (platný výpis z OR nebo kopii živnostenského listu a pod.)

 • Fakturační údaje - pro informaci na vystavených dokladech pro koncové zákazníky a i pro provizní faktury

 • Číslo účtu pro vyplácení

 • Informaci, zda je firma plátce/neplátce DPH

 • Formát číselné řady na vystavených fakturách pro koncové zákazníky

 • Telefonní číslo a e-mail 

 • Zda si přejete platby online povinné - anebo dáte klientům i možnost platby na místě