Akúkoľvek rezerváciu ľahko upravíte, stačí na ňu iba kliknúť v kalendári. Potom sa pred vami objaví rovnaká tabuľka ako pri vytváraní rezervácie.

Jediné, čo v nej nie je možné zmeniť, je klient a jeho údaje (upravíte ich len v záložke Klienti), ostatné dáta (typ služby, pracovník, čas, opakovanie atď) ale ľahko upravíte. Jednoducho si vyberte, čo chcete zmeniť a postupujte rovnako ako pri vytváraní rezervácie.


Obrázok nápovedy - Vytvorenie rezervácie

Čas a dátum udalosti zmeníte aj bez rozkliknutia.

  • Prejdite myšou na danú udalosť v kalendári.
  • Stlačte ľavé tlačidlo.
  • Pretiahnite udalosť na požadovaný deň a čas (a tlačidlo pusťte).
  • Potvrďte presunutie kliknutím na tlačidlo Presunúť v tabuľke, ktorá sa objaví. Ak máte u klienta vyplnený e-mail, môžete v tejto tabuľke zaškrtnúť voľbu Upozorniť klienta na zmenu a systém mu automaticky pošle e-mail s novými informáciami.

SK/2/c