Udalosti v kalendári môžete filtrovať tromi spôsobmi.

 • Podľa zamestnancov
 • Podľa služieb
 • Po dňoch
 1. Filtrovanie podľa zamestnancov

  Pre filtrovanie podľa zamestnancov stačí v ľavom stĺpci kliknúť na meno príslušného zamestnanca a automaticky sa objaví kalendár s jeho udalosťami.

  Aby ste videli, koľko má ktorý zamestnanec dnes práce, zajtra alebo napríklad budúci utorok, prepnite zobrazenie kalendára z Týždňa na Deň pomocou tlačidiel v hornej časti kalendára.

  Keď kliknite na Deň, rozbalí sa informácie o danom dni (vyberiete ho buď v kalendári vľavo, alebo šípkami pri tlačidle Dnes, ktorým sa môžete vždy vrátiť na aktuálny deň). Máte pritom dve možnosti zobrazenia:

  • V ľavom stĺpci je zaškrtnutý jeden zamestnanec - uvidíte všetky jeho udalosti na daný deň.
  • V ľavom stĺpci je zaškrtnutá možnosť Všetci zamestnanci - uvidíte všetky udalosti na daný deň rozdelené do stĺpcov s menami vašich zamestnancov. Vpravo nájdete kolónku Nepriradené, kde nájdete udalosti, u ktorých zatiaľ nikto nevie, kto ich vlastne urobí :-)
 2. Filtrovanie podľa služby

  Ďalšou možnosťou je filtrovať udalosti podľa typu služby. V ľavom stĺpci označte požadovaný typ udalosti a v kalendári sa automaticky zobrazia iba tieto udalosti. Filtrovanie podľa služieb navyše zaškrtnutím len určitého zamestnanca jednoducho skombinujete s filtrovaním podľa zamestnancov.

 3. Filtrovanie po dňoch

  Tlačidlom Agenda (nájdete ho hneď vedľa tlačidiel Týždeň a Deň) si potom zobrazíte iba udalosti pre určitý deň. Uvidíte zoznam udalostí v poradí, v akom idú po sebe. Toto filtrovanie opäť ľahko skombinujete s filtrovaním podľa zamestnancov a služieb. Stačí zaškrtnúť požadované služby alebo zamestnanca v ľavom stĺpci.

SK/2/g