Pre každý balíček je stanovený počet rezervácíí, ktoré môžete prijať. Limit zahŕňa všetky rezervácie, ktoré boli na Vašom účte prevedené za posledných 30 dní.

Aktuálny stav vašich rezervácií vidíte v dolnej časti ľavého panelu. Vo verzii Free si môžete vytvoriť až 40 rezervácií. Akonáhle sa pribllížite k číslu 40, teplomer vedľa ukazovateľa počtu rezervácií sa zmení zo zeleného na oranžový, až nakoniec na červený. V momente, keď tento limit dosiahnete, vás upozorníme a ponúkneme prechod na prémiové služby.

Rezervácia sa započítava do dňa, kedy bola uskutočnená - teda prijatá vami. Keď si vaši klienti urobili 20 rezervácií dnes na nasledujúce mesiace, tieto rezervácie budú zahrnuté do celkového počtu rezervácií za posledných 30 dní.


Keď si k vám klienti urobia viac rezervácií, čím prekročíte limit počtu rezervácíí, nová rezervácia sa prijme do kalendáre, ale vy nevidíte jej detaily. Vidíte len službu, na ktorú bola rezervácia prijatá, ale nevidíte meno klienta, ktorý sa rezervoval.

Ak si neprajete prijímať rezervácie veľmi dopredu, doporučujeme skontrolovať nastavenie, akú dobu vopred sa vaši klienti môžu rezervovať na vaše služby. Toto nastavenie nájdete v administrácii svojho účtu, v záložke Podnikanie, Nastavenie a Rezervácie.

Balíček Free má limit 40, balíček Starter 200, balíček Standard 500 a balíček PRO umožňuje prijímať neobmedzený počet rezervácií.
SK/2/h