Konečne sme pri tom, čo vás asi zaujíma najviac - nastavenie služieb, ktoré si u vás budú klienti rezervovať.

Otvorte si záložku Podnikanie, kliknite na pole Služby a môžeme začať.

Obrázok nápovedy - Pridanie novej služby

Prvé, čo v priečinku uvidíte, je zoznam už vytvorených služieb a tiež modré tlačidlo Pridať službu. To vás teraz bude zaujímať najviac.

Kliknite naň a začnite s vyplňovaním tabuľky Pridať novú službu:

 • Vyplňte Názov služby tak, aby ju vaši klienti ľahko rozpoznali.
 • Do ďalšej kolónky vpíšte popis služby (napríklad, že používate najkvalitnejší materiál v okolí, alebo aké pozitívne účinky budú mať na klienta). Popis uvidíte nielen vy, ale aj taktiež klienti na vašich rezervačných stránkach.
 • Kolónku Dĺžka poznáte už z registrácie. Nastavíte v nej obvyklé trvania služby.
 • Pre vás aj vašich klientov je určite veľmi dôležitá položka Cena.
 • V kolónke Priradiť zamestnancov k službe pridáte zamestnancov, ktorí ju vykonávajú. Stačí kliknúť na políčko so šípkou a rozbalí sa zoznam všetkých vašich zamestnancov, v ktorom zaškrtnete tých, ktorí službu poskytujú (ak službu vykonávajú všetci, nemusíte na políčko klikať - je automaticky zaškrtnuté).

Zostáva už len doladiť pár detailov:

 • Vyberte farbu, ktorá danú službu odlíši v kalendári. Stačí kliknúť na jedno z farebných políčok.
 • Ak začiarknete možnosť Spýtať sa pri online rezervácii na doplňujúcu informáciu, objaví sa políčko, do ktorého napíšete otázku, ktorú môže klient zodpovedať pri rezervácii (napríklad či má voucher a s akým číslom).

Veľmi dôležité je ešte záverečné políčko - Klienti si túto službu môžu rezervovať. Ak totiž túto voľbu nezaškrtnete, klienti službu na vašich rezervačných stránkach neuvidia.

Akonáhle ste s nastavením služby spokojní, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Obrázok nápovedy - Pridanie novej služby


Príklad:

Predstavte si, že máte zamestnanca Filipa Majerčíka, ktorý rád pracuje v noci. Jeho hlavnou pracovnou náplňou sú rôzne stretnutia. Chcete preto pridať do ponúkaných služieb i nočné schôdzky s Filipom.

 • Do názvu služby preto napíšte Nočná schôdzka.
 • Vzhľadom k tomu, že takéto stretnutie je na nezaplatenie, napíšte to do popisu.
 • Nočné schôdzky zvláda Filip celkom rýchlo, nastavte teda dĺžku na pol hodiny kliknutím na rozbaľovací zoznam s časmi a vybraním patričného časového údaju.
 • Teraz stanovte cenu schôdzky. Vzhľadom na to, že pôjde o nevšedný zážitok, stanovte ju napríkad na 200 eur.
 • Teraz pridajte zamestnanca. Kliknite na nápis Všetci zamestnanci v kolónke Priradiť zamestnanca, odškrtnite pôvodnú možnosť a označte len Filipa.
 • Kliknutím na červenú farbu priraďte službe farbu, pod ktorou ju uvidíte v kalendári.
 • Vzhľadom k zamestnancovi a druhu služby je vhodné položiť klientovi aj nejakú otázku. Zaškrtnite preto možnosť Spýtať sa pri online rezervácii na doplňujúcu informáciu a do textového poľa napíšte otázku Máte životnú poistku?

Teraz ešte zaškrtnite možnosť Klienti si túto službu môžu rezervovať a kliknite na tlačidlo Uložiť. Na vašich rezervačných stránkach sa môžu hlásiť prví klienti.