V záložke Podnikanie upravíte tiež otváraciu dobu. Stačí si otvoriť Moje informácie, kde uvidíte kolónku Otváracie hodiny. Keď v nej kamkoľvek kliknete, otvorí sa okno pre úpravy.

Otváracie hodiny upravíte rovnakým spôsobom, ako ste ich nastavili pri registrácii:

  • Kliknite teda na modro písané časové rozmedzie
  • Otvorí sa pred vami editačné okno s označenými dňami, pre ktoré platí daná otváracia doba.
  • Ďalší deň k nim pridáte jednoducho označením dňa v ponuke (prípadne niektorý zrušíte tým, že ho odznačíte).
  • Požadované časové rozmedzie nastavíte kliknutím na čas v kolónke OD a v kolónke DO. Akonáhle je pre vybrané dni otváracia doba nastavená, úpravy uložte kliknutím na Uložiť.

Obrázok nápovedy - Upravenie otváracích hodín

Otváraciu dobu na ďalšie dni pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať hodiny.

Objaví sa rovnaká tabuľka ako v predchádzajúcom prípade. Opäť teda vyberte dni, ktorých sa má pracovná doba týkať a nastavte správny čas v kolónkach OD a DO.