Reservio myslí aj na správu dovoleniek. Ak chcete urobiť radosť svojmu zamestnancovi (alebo napríklad všetkým naraz) schválením voľna, otvorte si sekciu Dovolenka v záložke Podnikanie.

Uvidíte okno s modrým tlačidlom Pridať novú dovolenku. Kliknite naň a otvorí sa nastavenie dovoleniek, v ktorom stačí vyplniť 3 jednoduché kolónky.

  • Prvé políčko sa volá Názov, napíšte do neho názov dovolenky (napríklad Cesta do stredu Zeme).
  • Teraz nastavte dobu dovolenky. Kliknite na dátum, ktorý je automaticky nastavený pri kolónke OD. Objaví sa kalendár, z ktorého vyberiete požadovaný dátum. Rovnakým spôsobom nastavte kolónku DO.
  • Ak má dovolenka trvať celé dni, zaškrtnite možnosť Celý deň.
  • Pokiaľ má byť dovolenka napríklad na pol dňa (prípadne jeden a pol, dva a pol atď.), kolónku nezaškrtávajte. U koloniek ODDO potom vedľa dátumu začatia a ukončenia dovolenky uvidíte tiež rolovací zoznam, kde nastavíte čas začatia a ukončenia dovolenky. Jednoducho na čas kliknite a vyberte zo zoznamu ten požadovaný.
  • Posledný riadok sa volá Priradiť zamestnanca. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte zamestnanca (jedného alebo viac), ktorý ide na dovolenku. Dovolenku môžete dať aj všetkým zamestnancom naraz, stačí jednoducho zaškrtnúť voľbu Všetci zamestnanci.

Potom už len kliknite na tlačidlo Uložiť a môžete začať baliť kufre.

Obrázok nápovedy - Nastavenie dovoleniek