• Klienti si u daného zamestnanca nemôžu v termíne jeho dovolenky rezervovať služby.
  • Dovolenku vidíte u zamestnanca v kalendári.
  • Ak chcete termín dovolenky zmeniť, kliknite na kolónku s dovolenkou buď v sekcii Dovolenka, alebo v Kalendári. Rovnakým spôsobom, akým ste ich nastavili, potom jednotlivé údaje tiež zmeníte.

Obrázok nápovedy - Ako sa dovolenka prejaví


Príklad:

Dvaja vaši zamestnanci, Peter Šiška a Martin Liška, si chcú vziať spoločne dovolenku od 5. mája od rána do 14. mája do 10 hodín dopoludnia. Vy súhlasíte a teraz ju potrebujete zadať do systému.

  • Kliknite teda na tlačidlo Pridať novú dovolenku v sekcii Dovolenka.
  • Pretože páni plánujú dobrodružnú výpravu, pomenujte dovolenku Cesta do stredu Zeme - stačí to napísať do kolónky Názov.
  • Teraz kliknite na automaticky nastavený dátum v kolónke OD. Objaví sa pred vami kalendár, z ktorého vyberiete dátum 5. 5. 2014. Ak nemáte zapnutú kolónku Celý deň(ak máte, odškrtnite ju), je vedľa dátum ešte čas, ktorý by mal byť automaticky nastavený na začiatok pracovnej doby - nechajte ho teda takto nastavený.
  • Teraz presuňte kurzor k dátumu v kolónke DO, kliknite na prednastavený dátum a nastavte ho na 14. 5. 2014. Potom kliknite na nastavený čas v danej kolónke a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte údaj 10:00.
  • Teraz ešte kliknite na rozbaľovací zoznam v riadku nazvanom Priradiť zamestnancaOdškrtnite možnosť všetci zamestnanci a namiesto toho zaškrtnite príslušných pracovníkov - teda Petra a Martina.

Potom už len kliknite na Uložiť a páni sa môžu tešiť na zaslúženú dovolenku.