Treťou možnosťou, ktorú Reservio ponúka, je možnosť pridať záložku na vašu Facebookovú stránku (samozrejme ak ju máte:-) - a pozor, naozaj je potreba mať Facebookovú stránku, len profil nestačí).

  • Kliknite na tlačidlo Pridať Facebook záložku.
  • Ak nie ste prihlásený, objaví sa pred vami nové okno, v ktorom sa prihláste na Facebook.
  • Potom vyberte stránku na Facebooku, na ktorú chcete pridať Reservio, a kliknite na tlačidlo Pridať záložku aplikácie.
  • Systém potom záložku Reservia automaticky pridá na vašu Facebookovú stránku. Každý, kto ju otvorí, si ju všimne na prvý pohľad.

Obrázok nápovedy - Pridať Facebook záložku

Keď potom niekto klikne na záložku, objaví sa na Facebooku rovnaký rezervačný formulár, ako vidíte vo svojom Reserviu. Jednoducho ho vyplní a zajedná si tak u vás niektorú z ponúkaných služieb ešte pohodlnejšie.