Výhoda Reservia je nielen v tom, že vám aj vašim klientom uľahčí rezerváciu vašich služieb, ale aj v tom, že zlepší vaše vzťahy s klientami.

Vďaka záložke Klienti sa dozviete, aké služby ako často využívajú, a ľahko im potom služby prispôsobíte na mieru. Ale pekne poporiadku:

  • V záložke Klienti uvidíte zoznam klientov.
  • Kliknutím na ktoréhokoľvek z nich si otvoríte podrobnejšie informácie.
  • Nového klienta pridáte kliknutím na tlačidlo Nový klient.

Obrázok nápovedy - CRM = Riadenie vzťahov s klientmi