Po kliknutí na tlačidlo Nový klient sa objaví jednoduchý formulár - vyplňte ho. Pamätajte pritom na to, že čím presnejšie informácie do neho zadáte, tým lepšie potom svoje služby prispôsobíte požiadavkám klienta.

  • Okrem mena, e-mailu, telefónu, adresy a pohlavia klienta môžete vyplniť aj dátum jeho narodenia.
  • Stačí kliknúť na rozbaľovací zoznam v príslušnej kolónke a vybrať z neho správny deň a mesiac.
  • Dátum narodenia využijete nielen pri posielaní blahoželania alebo narodeninovej zľavy, ale aj na prispôsobenie vašich služieb - klientovi môžete skúsiť ponúknuť službu, ktorú často využívajú jeho vrstovníci.
  • Na záver si ku klientovi napíšte poznámku. Napríklad jeho špeciálne požiadavky alebo jeho obľúbenú farbu na vlasy.

Obrázok nápovedy - Pridanie klienta


Kliknutím na tlačidlo Uložiť potom klienta uložíte do Reservia.