Udalosť pridáte hneď po prihlásení kliknutím na tlačidlo Vytvoriť udalosť (alebo kliknutím priamo do kalendára - stačí len vybrať políčko so zodpovedajúcim dátumom a časom). Pred vami sa potom objaví formulár, ktorý vyplníte za pár minút.


Obrázok nápovedy - Vytvorenie udalosti


 • Najprv vyplníte Názov udalosti. Mal by byť dostatočne presný, aby každý hneď spoznal, o čo ide.
 • V kolónke Priradiť zamestnanca vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu zamestnancov toho, ktorý danú udalosť vedie.

Rovnako jednoduché je tiež nastavenie Času a Dĺžky udalosti.

 • Kliknite na automaticky nastavený dátum. Rozbalí sa kalendár, z ktorého vyberiete požadovaný deň.
 • Kliknite na čas. Rozbalí sa zoznam časov, z ktorého vyberiete, o ktorej hodine kurz začína (ak v zozname čas nie je, dopíšete ho ručne).
 • Kliknite na čas v kolónke Dĺžka a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovanú dĺžku udalosti. Na výber máte časy v rozmedzí 5 minút až 12 hodín. Ak ju náhodou v rozbaľovacom zozname nenájdete, požadovaný čas znovu ľahko dopíšete ručne.

Do Popisu napíšte ľubovoľnú poznámku k udalosti. Napríklad čo si majú zobrať účastníci so sebou alebo pre koho je určená.

V kolónke Cena vyplňte požadovanú cenu za danú udalosť.

Ďalej udalosti prideľte ľubovoľnú z ponúkaných farieb, čo sa hodí, napríklad keď chcete odlíšiť jednotlivé kurzy podľa zamerania alebo napríklad podľa inštruktorov.

Ak má udalosť niekoľko lekcií, kliknite v kolónke Opakovanie na nápis Pridať opakovanie. Potom zvoľte frekvenciu v kolónke Opakuje sa denne, týždenne alebo mesačne vrátane počtu opakovaní a termínu ukončenia udalosti.

Na konci tabuľky môžete ešte zaškrtnúť voľbu Táto udalosť je súkromná. To znamená, že klienti ju na vašich internetových stránkach s rezerváciami neuvidia. Prihlásiť sa do nej môžu len ľudia, ktorým pošlete odkaz alebo ktorých samy prihlásite.

Rezerváciu udalosti nezabudnite uložiť - ihneď sa objaví vo vašom kalendári a uvidia ju aj vaši klienti.


Obrázok nápovedy - Vytvorenie udalosti


Ukázať príklad:

Chcete mať kurz zumby pre starších a pokročilých, ktorý povedie váš inštruktor Lukáš. Kurz začal 25. marca 2014, je raz za mesiac vždy od 14:15, jedna lekcia trvá deväť a pol hodiny a lekcií je celkom 158.

 • Do kolónky názov napíšte Zumba pre starších a pokročilých.
 • Potom kliknete na šípku pri kolónke Priradiť zamestnanca a z ponuky, ktorá sa rozbalí, vyberiete Lukáša.
 • Teraz nastavte dátum a čas. Kliknite do kolónky s nastavenými údajmi o dátume, čase a trvaním schôdzky a z kalendára a rozbaľovacích zoznamov vyberte nasledujúce údaje: dátum: 25. 3. 2014, čas: 14:15, dĺžka: 9:30.
 • Lukáš je síce výborný inštruktor, ale zároveň silný introvert, ktorý sa stráni ľudí, a na jeho kurzy preto môže prísť maximálne jeden človek. Do políčka kapacita tak napíšte číslicu 1.
 • Lukáš tam navyše chce ľudí, ktorích už pozná, preto do popisu zadajte, že je to len pre absolventov kurzu Zumba pre mladších a začínajúcich.
 • A aj keď je Lukáš introvert, je to zároveň ľudomil a preto to robí vlastne zadarmo a ešte platí nájom sály. Od klienta vám tak stačí symbolické 1euro. Doplňte teda číslovku 1 do políčka Cena.
 • Pretože jednotlivé lekcie kurzu budú každý mesiac, kliknite na nápis Pridať opakovaniea vyberte nasledujúce možnosti: Zopakuje sa: Mesačne (vyberte ju z rozbaľovacieho zoznamu), Opakovať raz za: 1 mesiaca, Koniec: po 158 udalostiach (stačí v textovom poli prepísať číslicu s počtom opakovaní).

Potom už všetko stačí len uložiť a Lukáš môže čakať na svojho prvého klienta.

SK/2/b