Dajte klientom vedieť, kam za vami môžu prísť, a vyplňte adresu. Stačí vyplniť 3 jednoduché kolónky, do ktorých napíšete ulicu, mesto a štát.


Obrázok nápovedy - Nastavenie Adresy

SK/1/e