Počet rezervácií, zaplnenosť kalendára, počet nových a vracajúcich sa klientov, zdroj rezervácií, prehľad zamestnancov s počtom rezervácií, prehľad služieb s počtom rezervácií a prehľad permanentiekPrémiové účty umožňujú sledovať viacero dôležitých parametrov, vďaka ktorým môžete lepšie hodnotiť, ako sa darí vášmu podnikaniu.
Funkcie Štatistiky nájdete v záložke Podnikanie. Vyberte si prvú možnosť Prehľad a kliknite na tlačítko Zobraziť Štatistiky. Systém vám ukáže výsledky týchto parametrov:

Počet rezervácií za dané obdobie
 • Ukazuje, koľko rezervácií za jednotlivé služby za vybrané obdobie u vás klienti urobili. Počty rezervácií 

  môžete porovnávať za rôzne časové obdobia podľa jednotlivých dní alebo týždňov.


Zaplnenosť kalendára a udalostí

 • Ide o jeden z najdôležitejších údajov, ktorý vám ukáže obsadenosť vašich služieb. Inýmy slovami voľnú kapacitu, ktorú ste schopní ešte obsadiť.


Počet klientov

 • Ukazuje, koľko percent z vašich zákazníkov tvoria ľudia, ktorí k vám zavítali prvýkrát a koľko tí, ktorí sú už vašimi pravidelnými klientmi.


Zdroj rezervácií

 • Graficky znázorňuje, koľko rezervácií bolo vytvorených cez kalendár a koľko rezervácií bolo prijatých od klientov na rezervačnej stránke.


Prehľad zamestnancov

 • Ukazuje vám jednotlivých zamestnancov s počtom rezervácií, ktoré k nim klienti urobili. Výsledok môžete vyjadriť taktiež v hodnote budúcich príjmov za služby.

Prehľad služieb

 • Znázorňuje počet rezervácií na konkrétne služby a ich vyjadrenie v hodnote budúcich príjmov.


Permanentky

 • Pokiaľ využívate permanentky na svoje služby, štatistika vám prezradí, koľko permanentiek a akého typu momentálne máte.

  SK/11/b