V ktoromkoľvek prémiovom balíčku máte možnosť pripravovať určité reporty a exportovať dáta, ktoré potrebujete. Vo vašom účte máte nasledujúce možnosti:

Vytlačiť dennú agendu rezervácií

Pre tlač denného rozvruhu rezervácíí v kalendári, kliknite na ikonku nastavenia v pravom hornom rohu vášho kalendára, kde uvidíte možnosť Tlač. Po rozkliknutí tejto monžnosti si môžete vybrať deň, prípadne aj zamestnanca, v prípade ak potrebujete vytlačiť len jeho rozvrh rezervácií. Ďalej je tu možnosť pridať miesto pre poznámky k rezerváciám a taktiež vytlačiť každú rezerváciu na vlastnej stránke.

Export klientov

    1. Export klientov a ich informácií

Pre export všetkých klientov vášho účtu, kliknite na záložku Klienti. V ľavej časti obrazovky uvidíte možnosti pre export a import klientov.
Export môžete urobiť vo formáte .csv alebo .pdf, po zvolení požadovaného typu sa súbor automaticky vygeneruje a stiahne do vášho počítača.
     2. Export určitého klienta a jeho rezerváciípre export detailov jedného klienta, kliknite na záložku Klienti vášho účtu a vyberte klienta, ktorého potrebujete exportovať. Potom kliknite na ikonku nastavenia v pravom hornom rohu stránky a vyberte možnosť Exportovať. Po vybraní tejto možnosti u daného klienta sa automaticky exportujú jeho detaily a rezervácie a stiahnu sa do vášho počítača.