Správa kreditových, časových a vstupových permanentiek a darčekových poukazov


Rezervačný systém vám umožňuje spravovať 3 druhy permanentiek:
časové - sú platné na určité obdobie

kreditové - vystavené na konkrétnu hodnotu, kredit
vstupové - platné na konkrétny počet vstupov.


Permanentky nájdete pod záložkou Podnikanie. Novú permanentku vložíte tlačítkom Vytvoriť permanentku.
Pri vstupovej permanentke vyplníte názov a cenu permanentky, na koľko vstupov platí a vyberiete si služby, na využitie ktorých sa permanentka vzťahuje.
Pri časovej permanentke vyplníte názov a jej cenu a doplníte, kedy vyprší jej platnosť.
V prípade kreditovej permanentky vyplníte jej názov, cenu, za koľko si ju Váš klient kúpil a hodnotu, na akú sa vzťahuje jej čerpanie.

Ku každému klientovi máte možnosť priradiť permanentku, ktorú si kúpil. Kliknite na záložku Klienti, vyberte si konkrétneho klienta a kliknite na možnosť Pridať permanentku. V prípade, že má permanentka obmedzenú platnosť, vyplňte dátum, do ktorého platí. V ďalšom kroku sa môžete rozhodnúť, či je permanentku možné využiť aj na predchádzajúce, už naplánované rezervácie klienta, alebo len na nové. Pri každom klientovi, ktorý má existujúcu a platnú permanentku uvidíte modrú ikonku - a po rozkliknutí záložky tohto klienta uvidíte aktuálny stav permanentiek.


SK/11/f