Informujte vašich klientov prostredníctvom emailov alebo SMS o stave ich rezervácií. Pre nastavenie zasielania správ klientom, vyberte v sekcii Podnikanie a kliknite na možnosť Správy.

Klientom môžete odosielať nasledujúce typy správ:

 • Rezervácia čaká na schválenie - informujte klienta o tom, že jeho rezervácia čaká na schválenie.

 • Potvrdenie rezervácie -  pošlite klientovi správu, keď potvrdíte rezerváciu.

 • Rezervácia zamietnutá - pošlite klientovi správu, keď rezerváciu zamietnete.

 • Rezervácia zrušená - pošlite klientovi správu pri zrušení rezervácie.

 • Rezervácia presunutá - pošlite klientovi správu, keď bola rezervácia zmenená.

 • Pripomenutie rezervácie - nastavte si automatické pripomenutie rezervácií. Vďaka nim už vaši klienti na svoje rezervácie nezabudnú.


Pre aktiváciu zasielania správ vyberte jednu z uvedených možností a zaškrtnite políčko Povoliť zasielanie”. V prémiovom balíčku Starter a v balíčku Free, máte možnosť aktivovať pripravené notifikácie pre Vašich klientov.


V balíčku Standard a PRO máte taktiež možnosť tieto notifikácie upraviť - vytvoriť vlastné správy.

Po kliknutí na požadovanú správu sa vám rozbalí karta, v ktorej môžete definovať vlastný text správ:

 • Predmet správy - vyplňte hlavičku správy. Tento text sa zobrazí ako predmet emailov zasielaných klientom.

 • Text správy - Definujte obsah správy. Použitím premenných systém automaticky doplní pridané hodnoty. Napríklad ak do textu vložíme premennú CLIENT_NAME, systém vždy dosadí meno daného klienta.
  Pri SMS správach môžete vidieť počet zostávajúcich znakov pre 1 SMS. Dĺžka textu určuje počet zaslaných SMS. V prípade, že je správa dlhšia, systém zobrazí odhadovaný počet zaslaný SMS: Odhadovaná dĺžka: 2 SMS správy.

 • Pre lepšiu predstavu o tom, ako sa správa zobrazí klientom, sledujte zmeny v okienku Náhľad správy.

 • Pôvodný vzhľad správy obnovíte kliknutím na: Nastaviť predvolené hodnoty.


  Na záver nezabudnite všetky zmeny uložiť a notifikácie sa začnú automaticky posielať vašim klientom.Príklad

Predstavte si, že chcete klientom po potvrdení rezervácie poslať správu:


Vaša rezervácia bola potvrdená


Dobrý deň, Peter Novák, 
ďakujeme za Vašu rezerváciu na Pánsky strih!


Budeme sa na Váš tešiť dňa 22.7.2020 o 14:00


S pozdravom,
Tím Barberov


 • Do predmetu správy napíšte “Vaša rezervácia bola potvrdená”

 • V poli pre text správy uveďte:
   Dobrý deň,
  CLIENT_NAME

ďakujeme za Vašu rezerváciu na SERVICE_NAME!


Budeme sa na Vás tešiť dňa EVENT_DATE o EVENT_TIME


S pozdravom, 

Tím Barberov

 • Skontrolujte vzhľad správy v Náhľade správy a zmeny uložte. 


Odteraz budú všetci zákazníci dostávať správy o potvrdení rezervácie vo vami zadanom formáte.