Použitie vlastnej domény pre svoju rezervačnú stránku


Pre svoju rezervačnú stránku môžete využiť vlastnú doménu. Nastavíte ju tak, že kliknete na tlačítko Podnikanie a vyberiete Moje informácie. Zaškrtnete možnosť: Rezervačná stránka na vlastnej doméne. Vyplňte požadovanú doménu a nastavte pre ňu CNAME záznam vo vašom DNS nastavení na hodnotu "domain.reservio.com". V prípade potreby vám s nastavením pomôže administrátor, u ktorého máte doménu registrovanú. Zmeny budú prístupné do 24 hodín od nastavenia.


Táto funkcia je prístupná v balíčku PRO a Standard. Balíček Starter a Free túto funkciu nepodporujú.


SK/11/j