Každému zamestnancovi môžete priradiť vlastný prístup do systému a umožniť mu spravovať svoje rezervácie. Na základe prideleného prístupu zamestnanec vidí len tie informácie, ktoré mu umožníte vidieť a upravovať, naopak obmedzíte prístup k iným údajom, ktoré mu nechcete poskytnúť.

Kliknite na políčko s menom konkrétneho zamestnanca a zobrazí sa vám jeho profil. Vyplňte e-mailovú adresu zamestnanca.

Zamestnancovi môžete priradiť rôzne prístupy do systému. Vyberte si z uvedených možností a zaškrtnite jeden alebo viac prístupov. Zamestnanec dostane na svoj email pozvánku, ktorú ešte musí potvrdiť.

Ak zaškrtnete políčko
Povoliť zamestnancovi prihlásiť sa do Reservia a spravovať svoje rezervácie, umožníte mu vkladať nové rezervácie, upravovať ich alebo ich odstraňovať.


Umožniť prístup ku všetkým rezerváciám - zamestnanec má možnosť vkladať, upravovať a odstraňovať všetky rezervácie v kalendári, teda aj iných zamestnancov.

Umožniť prístup k zoznamu klientov - zamestnanec vidí všetkých klientov, ich kontakty, aktivity, ako často využívajú služby a zapísané poznámky ku konkrétnemu klientovi.
Umožniť prístup do sekcie Podnikanie, Štatistiky a Propagácia - zamestnanec s týmto prístupom má možnosť vidieť a nastaviť sekciu Podnikanie (Zamestnanci, Služby, Permanentky, Nastavenie účtu, Prémiové služby), Štatistiky a Propagácia.

Funkcia Prihlásenie zamestnancov je podporovaná len v prémiovom balíčku Pro.SK/11/k