Logo a názov Reservio v aplikácii

Možnosť zamedziť zobrazeniu loga Reservio z rezervačného formulára, profilovej stránky a emailových upozornení, ktoré posielate vašim zákazníkom, nájdete v záložke Podnikanie. Kliknite na Nastavenie a v časti Rezervácie je ako tretia možnosť zospodu Odstránenie loga Reservio z rezervačného formulára, profilovej stránky a emailových upozornení. Pokiaľ nechcete zobrazovať naše logo, zaškrtnite túto voľbu.

Funkcia odstránenia Reservio reklamy je dostupná len pre najvyšší balíček Pro. V ostatných balíčkoch a verzii zdarma niej e možné logo Reservio vypnúť.