Aplikácia pre prístup k funkciám a dátam operačného systému


API predstavuje sadu funkcií a postupov, ktoré vám umožňujú vytvárať aplikácie, prostredníctvom ktorých máte prístup k funkciám alebo dátam operačného systému. Funkcia API je podporovaná len v balíčku Pro.
Dokumentáciu API si môžete prehliadnuť na adrese
https://reservioapiv2.docs.apiary.io/#


SK/11/m