Online rezervácie

Nastavenia online rezervácií
Dôležitou vecou, ktorú potrebujete nastaviť správne hneď na začiatku, sú konkrétne podmienky online rezervácií. Nájdete ich v zložke Nastavenia pod záložko...
Tue, 10 Sep, 2019 at 3:15 PM
E-mailové a SMS upozornenia
Odosielanie SMS a emailových správ Rezervačný systém umožňuje zasielať vašim klientom automatické emailové a SMS správy o stave ich rezervácie. Súčasne môž...
Tue, 14 Jan, 2020 at 2:24 PM