Online rezervácie

Nastavenia online rezervácií
Dôležitou vecou, ktorú potrebujete nastaviť správne hneď na začiatku, sú konkrétne podmienky online rezervácií. Nájdete ich v Nastavenia pod záložkou Podni...
Sun, 14 Apr, 2019 at 10:52 PM
E-mailové upozornenia
Pri každej novej či zrušenej rezervácii dostanete automaticky upozornenie e-mailom. Ak to chcete zrušiť, urobte to pod riadkom E-mailové upozornenia. 
Sun, 14 Apr, 2019 at 10:53 PM