Spravovanie rezervácií

Schvaľovanie a odmietanie rezervácií
Ak máte v Nastavení zvolené manuálne schvaľovania rezervácií, je niekoľko spôsobov, ako sa o novej rezervácii dozviete (pri automatickom schvaľovaní sa reze...
Wed, 4 Sep, 2019 at 11:58 AM
Schvaľovanie a odmietanie rezervácií - skupinové udalosti
Ak máte v Nastavení zvolené manuálne schvaľovania rezervácií, je niekoľko spôsobov, ako sa o novej rezervácii dozviete (pri automatickom schvaľovaní sa iba...
Wed, 29 Máj, 2019 at 12:07 PM
Rušenie rezervácií
Nie každú rezerváciu, o ktorú klient požiada, musíte schváliť. Ak napríklad máte s klientom zlé skúsenosti, jednoducho jeho žiadosť o rezerváciu odmietnete...
Sun, 14 Apr, 2019 at 11:27 PM
Rušenie rezervácií - skupinové udalosti
Nie každú rezerváciu, o ktorú klient požiada, musíte schváliť. Ak napríklad máte s klientom zlé skúsenosti, jednoducho jeho žiadosť o rezerváciu odmietnete...
Wed, 29 Máj, 2019 at 12:07 PM