Prémiové služby

Prihlásenie zamestnancov
Každému zamestnancovi môžete priradiť vlastný prístup do systému a umožniť mu spravovať svoje rezervácie. Na základe prideleného prístupu zamestnanec vidí l...
Thu, 16 Jan, 2020 at 2:45 PM
Odstránenie Reservio reklamy
Logo a názov Reservio v aplikácii Možnosť zamedziť zobrazeniu loga Reservio z rezervačného formulára, profilovej stránky a emailových upozornení, ktoré pos...
Wed, 23 Sep, 2020 at 6:10 PM
API
Aplikácia pre prístup k funkciám a dátam operačného systému API predstavuje sadu funkcií a postupov, ktoré vám umožňujú vytvárať aplikácie, prostredníct...
Thu, 16 Jan, 2020 at 2:46 PM
Tlač a export dát - skupinové udalosti
V ktoromkoľvek prémiovom balíčku máte možnosť pripravovať určité reporty a exportovať dáta, ktoré potrebujete. Vo vašom účte máte nasledujúce možnosti: T...
Thu, 16 Jan, 2020 at 12:07 PM