Jak liczony jest limit rezerwacji?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Każdy z naszych dostępnych planów premium ma wstępnie ustawiony limit rezerwacji , które Ty i Twoi klienci możecie utworzyć. Limit ten obejmuje rezerwacje utworzone w okresie ostatnich 30 dni.

Aktualizacja liczby rezerwacji

Limit rezerwacji dotyczy ostatnich 30 dni, a nie miesiąca kalendarzowego! Z tego powodu pozostała liczba rezerwacji zmienia się każdego dnia. Należy więc pamiętać, że licznik nie resetuje się ani nie odświeża tylko na początku miesiąca.

  • Na przykład, jeśli 16 września licznik pokazuje łącznie 50 rezerwacji, oznacza to, że zostały one utworzone w kalendarzu w okresie od 17 sierpnia do 16 września.

  • Następnego dnia, tj. 17 września system odliczy rezerwacje utworzone 17 sierpnia (ponieważ nie mieszczą się już w okresie ostatnich 30 dni) i uwzględni tylko te utworzone od 18 sierpnia.

Rezerwacje są odejmowane od całkowitego limitu w momencie ich utworzenia. Jeśli dziś Ty (lub Twoi klienci) dokonacie 20 rezerwacji w kalendarzu na nadchodzące miesiące, wszystkie te rezerwacje pozostaną uwzględnione w bieżącej liczbie, odnoszącej się do ostatnich 30 dni. Najważniejsza jest więc data utworzenia, a nie data dokonania rezerwacji.

Jaka jest maksymalna liczba rezerwacji w planach premium?

Limity rezerwacji są oparte na aktualnie używanym planie premium:

  • Darmowy - 40 rezerwacji w ciągu 30 dni.

  • Pro-trial - 40 rezerwacji w ciągu 30 dni. (Jest to plan, który wszyscy nowi użytkownicy Reservio otrzymują za darmo przez pierwsze 14 dni, aby wypróbować wszystkie funkcje zawarte w planie Pro. Jedyną różnicą między tą wersją próbną a prawdziwym planem Pro jest limit rezerwacji).

  • Starter - 200 rezerwacji w ciągu 30 dni.

  • Standard - 500 rezerwacji w ciągu 30 dni.

  • Pro - nieograniczona liczba rezerwacji.

Zauważ, że jeśli anulujesz rezerwację po jej zaplanowanej dacie, rezerwacja nadal będzie uwzględniona w miesięcznym limicie.

Gdzie mogę sprawdzić, ile rezerwacji mogę dokonać?

Możesz zobaczyć aktualny status liczby swoich rezerwacji w zakładce Kalendarz na dole lewego panelu.

W miarę zbliżania się do limitu rezerwacji termometr nad wskaźnikiem rezerwacji zmieni kolor z zielonego na pomarańczowy, a następnie na czerwony. Gdy tylko osiągniesz limit, powiadomimy Cię o tym na stronie i zaoferujemy przejście na plan o wyższej składce.

Co się stanie, jeśli osiągnę limit rezerwacji?

Limit obejmuje zarówno rezerwacje utworzone przez Użytkownika bezpośrednio w kalendarzu rezerwacji, jak i rezerwacje utworzone przez klientów za pośrednictwem witryny rezerwacji. Kiedy maksymalna liczba rezerwacji zostanie osiągnięta w taki czy inny sposób, pojawia się sytuacja, którą Ty i Twoi klienci będziecie postrzegać inaczej:

  • Tworzenie dodatkowych rezerwacji w systemie - Po osiągnięciu limitu rezerwacji system nie pozwoli na tworzenie dodatkowych rezerwacji za pośrednictwem kalendarza rezerwacji. Możesz poczekać na zwolnienie limitu poprzez codzienne przeliczanie lub przejść na wyższy plan, który obejmuje wyższą maksymalną liczbę rezerwacji.

  • Tworzenie dodatkowych rezerwacji za pośrednictwem witryny rezerwacji - Twoi klienci będą mogli tworzyć dodatkowe rezerwacje za pośrednictwem witryny rezerwacji, nawet jeśli osiągnąłeś limit rezerwacji. Jest jednak pewien haczyk. Otrzymasz rezerwację w kalendarzu, ale tylko w ograniczonym zakresie. Zobaczysz tylko usługę, dla której rezerwacja została zaakceptowana, ale nie zobaczysz imienia i nazwiska klienta, danych kontaktowych ani innych informacji. Z tego powodu zalecamy aktualizację planu, gdy rezerwacje są bliskie wyczerpania.

Jedynym wyjątkiem jest plan Pro-trial. Jeśli osiągniesz limit 40 rezerwacji, nie będzie można dokonać kolejnych. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy rezerwacja została dokonana w systemie, czy za pośrednictwem Strony Rezerwacji. Jeśli chcesz nadal otrzymywać nowe rezerwacje bez żadnych problemów, zalecamy zakup jednego z planów premium.

Zwiększenie limitu rezerwacji poprzez zakup wyższego planu premium

Jeśli zdecydujesz się uaktualnić swój plan premium, pamiętaj, że licznik nie resetuje się, tylko maksymalna liczba rezerwacji wzrasta.

W przypadku wykorzystania 40 rezerwacji z planu Free i przejścia na plan Starter, pierwotne 40 rezerwacji będzie nadal wliczane do całkowitego limitu. Ponieważ w planie Starter limit jest ustawiony na 200 rezerwacji, będziesz mógł utworzyć lub zaakceptować 160 dodatkowych rezerwacji od klientów.

Jak sprawić, by liczba rezerwacji nie wyczerpała się zbyt szybko?

Jeśli nie chcesz otrzymywać nowych rezerwacji ze zbyt dużym wyprzedzeniem (z powodu szybko kończących się rezerwacji), zalecamy sprawdzenie ustawień dotyczących tego, z jakim wyprzedzeniem klienci mogą dokonywać rezerwacji. Można to ustawić w zakładce Działalność - Planowanie - Zasady rezerwacji - Limity rezerwacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?