Rezervace přidáte hned po přihlášení kliknutím na tlačítko Vytvořit rezervaci (nebo kliknutím přímo do kalendáře – stačí jen vybrat políčko s odpovídajícím datem a časem). Před vámi se pak objeví formulář, který vyplníte za pár minut.


Obrázek nápovědy - založení účtu

 • Nejprve zadáte informace o klientovi – jméno, e-mail a telefon. E-mail ani telefon nejsou povinné, ale zjednoduší vám budoucí komunikaci s klientem.
 • V kolonce Přiřadit službu vyberte ze služeb, které provozujete (zadali jste je při registraci a doplníte je nebo upravíte v záložce Podnikání) tu, kterou chce klient rezervovat.
 • Stejný postup platí i pro přiřazení zaměstnance (stejně jako služby, i zaměstnance můžete přidávat a upravovat v záložce Podnikání).
 • Na dalším řádku upravíte datum, čas a předpokládanou délku služby. Stačí vždy kliknout na přednastavená data.
 • Délka rezervace se nastaví automaticky podle typu přiřazené služby (obvyklou délku každé služby nastavíte v záložce Podnikání).
 • Pokud ji chcete změnit, klikněte na její čas a vyberte ze seznamu požadovaný údaj nebo jej dopište ručně.

Na konci tabulky najdete ještě dva nápisy – Přidat poznámku a Přidat opakování.

 • Po kliknutí na Přidat poznámku můžete doplnit poznámku k dané službě či klientovi (třeba, že se sejdete místo v kanceláři v blízkém parku).
 • Pokud bude klient službu využívat pravidelně, můžete jí nastavit opakování pomocí tlačítka Přidat opakování. Potom zvolte frekvenci (denně, týdně nebo měsíčně) včetně požadovaného počtu a konce opakování.

Rezervaci nezapomeňte uložit – poté se zobrazí ve vašem kalendáři. Rezervace se ihned projeví i na vašich rezervačních stránkách a klienti se už na daný čas nemohou k danému zaměstnanci na daný čas rezervovat.

Pokud se pokusíte nastavit jednomu zaměstnanci rezervaci na čas, ve kterém už má vykonávat jinou službu, systém vás na to při nastavování této rezervace upozorní.Obrázek nápovědy - založení účtu

Příklad:

S klientem Michalem Pospíšilem jste se telefonicky domluvili na schůzce, kterou teď potřebujete zadat do kalendáře. Schůzka bude 14. 1. 2015 ve 12:00 v kavárně na Champs-Elysées.

Půjde na ni váš zaměstnanec Jirka Řezník a vzhledem k tomu, že chcete všechno důkladně probrat, potrvá schůzka 4 hodiny. A protože si chcete být jistí, že na nic nezapomenete, o den později máte na stejném místě, ve stejnou dobu stejně dlouhou schůzku znovu.

I když to na první pohled vypadá složitě, nastavení je jednoduché.

 • V kalendáři v levém sloupci nalistujte příslušný měsíc a klikněte na správný týden. Poté klikněte do políčka 12:00 ve sloupci Středa 14.
 • Otevře se okno pro zadání služby. Na jejím začátku je kolonka Klient se třemi řádky pro jméno, e-mail a telefon, které vyplníte.
 • V kolonce Přiřadit službu klikněte na nápis Nepřiřazeno a rozbalí se seznam, ze kterého vyberete Schůzka.
 • Stejným postupem v kolonce Přiřadit zaměstnance vyberete příslušného pracovníka (kliknete na Nepřiřazeno, nalistujete jméno Jirka Řezník a kliknete na něj).
 • Nyní ještě nastavte datum a čas schůzky. Pokud jste do kalendáře klikli na správné místo, datum i začátek schůzky je nastavený správně. Pokud ne, klikněte do kolonky s nastavenými údaji o datu, času a trvání schůzky a z kalendáře a rozbalovacích seznamů vyberte následující údaje: datum: 28. 5. 2014, čas: 12:00, délka schůzky: 4.

Poté klikněte na nápis Přidat poznámku a do okna, které se objeví, napište: V té malé útulné kavárně na Champs-Elysées. Poté klikněte na modré tlačítko Uložit poznámku. Poznámka se uloží a vy se vrátíte do předchozího nastavení.

V něm nyní kliknete na nápis Přidat opakování a vyberete následující možnosti:

 • Opakuje se: Denně (vyberte ji z rozbalovacího seznamu)
 • Opakovat jednou za: 1 dny
 • Konec: po 2 událostech (stačí v textovém poli přepsat číslici s počtem opakování).

Pak klikněte na Uložit a vrátíte se do předchozího editačního okna.

V něm nyní klikněte také na tlačítko Uložit a schůzka je naplánovaná.


CZ/2/a