Třetí možností, kterou Reservio nabízí, je možnost přidat záložku na vaši Facebookovou stránku (samozřejmě pokud ji máte :-) - a pozor, opravdu je potřeba mít Facebookovou stránku, jen profil nestačí).

  • Klikněte na tlačítko Přidat Facebook záložku.
  • Pokud nejste přihlášeni, objeví se před vámi nové okno, ve kterém se přihlaste na Facebook.
  • Poté vyberte stránku na Facebooku, na kterou chcete přidat Reservio, a klikněte na tlačítko Přidat záložku aplikace.
  • Systém poté záložku Reservia automaticky přidá na vaši Facebookovou stránku. Každý, kdo ji otevře, si ji všimne na první pohled.

Obrázek nápovědy - Přidat Facebook záložku

Když pak kdokoliv klikne na záložku, objeví se i na Facebooku stejný rezervační formulář, jako vidíte ve svém Reserviu. Jednoduše ho vyplní a zamluví si tak u vás některou z nabízených služeb ještě pohodlněji.