Po kliknutí na pole Služby v záložke Podnikanie uvidíte prehľadne zoradené všetky vaše služby vrátane zoznamu zamestnancov a popisu.

Pri každej z nich nájdete aj tlačidlá pre radenie služieb - môžete ich zoradiť napríklad podľa obľúbenosti. V rovnakom poradí ich potom uvidia aj vaši klienti.

Vedľa šípok je ešte tlačidlo s ikonou ozubeného kolesa. Pomocou neho danú službu upravíte. Zmeny nezabudnite uložiť.

Pokiaľ ste už pridávali novú službu, okno na úpravy už poznáte. Je prakticky rovnaké, a preto služby upravíte rovnakým spôsobom, ako keď ich pridávate.

Jediná zmena je na konci okna pre úpravu - namiesto dvoch tlačidiel nájdete tri. Kliknutím na uložiť zmeny uložíte. Keď kliknete na zrušiť, okno sa zavrie bez uloženia zmien. No a tlačidlom odstrániť potom službu zrušíte úplne.

Obrázok nápovedy - Upravenie služieb