Kontrola dochádzky

Funkcia na označenie nespoľahlivého klienta je dôležitá pre všetkých, ktorí majú skúsenosť so zákazníkom objednaným na službu, ktorý sa v daný termín nedostavil. Vďaka tejto funkcii budete mať prehľad, na ktoré rezervácie klient neprišiel. 

V sekcii Klienti vyhľadáte konkrétneho zákazníka, kliknete na rezerváciu, na ktorú sa nedostavil a v kalendári ju označíte v políčku Stav rezervácie. Hore pri mene klienta uvidíte celkový počet jeho rezervácií i tých, na ktoré neprišiel. Druhou možnosťou je označenie priamo v kalendári kliknutím na rezerváciu klienta.


Blokovanie klienta

Funkciu blokovať klienta oceníte, ak si neprajete, aby sa k vám dotyčný rezervoval. V sekcii Klienti si vyberte konkrétneho zákazníka a pod tlačidlom ozubeného kolieska nastavte blokovanie. Kliknite na možnosť Zablokovať. Rovnakým spôsobom klienta odblokujete. Blokovaný klient sa nebude môcť k vám rezervovať a bude graficky označný červeným kolieskom.

SK/11/e