Důležitou věcí, kterou potřebujete nastavit správně hned na začátku, jsou konkrétní podmínky online rezervací.

Najdete je v Nastavení pod záložkou Podnikání - Plánování - Rezervační pravidla.

V sekci Rezervační pravidla najdete následující nastavení:

1. Čas, kdy nejdříve se klienti mohou ke službě začít rezervovat. Stačí kliknout na rozbalovací seznam, ve kterém si vyberete jeden čas v rozmezí od 1 dne do 1 roku.

Dále si nastavíte, kdy nejpozději se mohou klienti rezervovat– tato hodnota může být v rozmezí od 1 hodiny až do 60 dní.

2. V další položce si určíte časový interval mezi rezervacemi, který se objeví na Vaší rezervační stránce. Automaticky je nastavena hodnota 15 minut. Znamená to, že klientům se zobrazí dostupné časy každých 15 minut. Pomocí rolovacího seznamu opět snadno určíte jinou hodnotu.

Pozn.: Tato hodnota neovlivňuje trvání rezervace.

3. V následující části můžete specifikovat, jaký typ klientů se k Vám může rezervovat. Naleznete zde následující kategorie:

 • Kdokoli - do Vašeho kalendáře si může vytvářet rezervace kdokoli, kdo narazí na Vaši rezervační stránku, bez omezení.

 • Existující klienti – rezervaci si mohou vytvořit pouze ti klienti, kteří jsou uloženi ve Vaší osobní databázi klientů (ve Vašem účtu, pod záložkou Klienti). Systém klienty rozpoznává na základě uvedené e-mailové adresy a telefonního čísla.

 • Klienti s permanentkou - tato kategorie zahrnuje pouze ty klienty, kteří jsou uloženi ve Vaší osobní databázi a mají v systému přiřazenou permanentku. Více o funkci permanentek se můžete dočíst zde.

 • Noví klienti a klienti s permanentkou – kromě klientů s přiřazenou permanentkou se mohou v tomto případě rezervovat i zcela noví klienti.

 • Registrovaní klienti - tato kategorie se vztahuje na všechny klienty, kteří jsou registrováni přímo v systému Reservio, tedy mají svůj vlastní klientský účet. Kromě této podmínky se na ně nevztahují žádná další omezení.

  Tímto způsobem tedy můžete rozhodnout, zda rezervace do Vašeho podniku umožníte komukoli (včetně nových klientů), nebo si zachováte uzavřenou skupinu svých stálých klientů, kteří se k Vám pravidelně vracejí.

4. Dále můžete rozhodnout, zda budete každou z nových rezervací schvalovat manuálně, nebo jejich schválení necháte automaticky na systém. Pro aktivaci této možnosti jednoduše posuňte tlačítko doprava.

 • V případě, že si zvolíte možnost manuálního schvalování rezervací, systém Vás vždy nejprve upozorní na novou žádost o rezervaci a teprve po jejím schválení klient získá potvrzení, že je rezervace platná.

 • Manuální schvalování rezervací Vám poskytne lepší přehled o všech rezervacích ve Vašem kalendáři, v porovnání s automatickým schvalováním. Tato možnost ale může představovat větší časovou zátěž.

5. Na dalším řádku nastavíte, jak dlouho před událostí mohou klienti ještě zrušit rezervaci. Kromě časových údajů v rozmezí 1 až 30 dní máte na výběr takové možnosti Nikdy a Kdykoli.

6. Také další položce byste měli věnovat pozornost. Určuje, zda systém klientům zašle e-mail s připomenutím rezervace.

 • Vyplatí se to hlavně u rezervací, které jsou naplánovány dlouho dopředu.

 • Kromě toho, že určíte, zda systém upozornění vůbec pošle, nastavíte také s jakým předstihem před danou událostí. Toto nastavení se vztahuje i na SMS upozornění (pokud je odesíláte).

 • Systém vám umožňuje vybrat si 1 hodinu až 30 dní před časem schůzky. Pokud se rozhodnete neposílat upomínky svým klientům, vyberte možnost Neodesílat.

Na závěr nezapomeňte všechna nastavení správně uložit. :)

Našli jste odpověď?