Spolu s vytvořením rezervačního kalendáře jsou zřízeny i vaše rezervační webové stránky, které slouží jako rozhraní pro vytváření rezervací pro vaše klienty. Odkaz na ně naleznete přímo ve vašem Reservio účtu pod záložkou Marketing – Získat rezervace.

Jak vytvořit rezervaci na vybranou službu?

  1. V úvodu rezervačního webu klient vidí tlačítko pro vytvoření nové rezervace. Pod ním pak lze zobrazit seznam poskytovaných služeb (z nichž si může hned vybrat).

  2. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit rezervaci je klient přesunut na další krok, kde si vybírá z nabízených služeb. Pokud si službu vybere hned v úvodu, dostává se hned na další krok – výběr zaměstnance.

  3. Krok, kde si klient vybírá konkrétního zaměstnance je nabídnut pouze v případě, že je ke zvolené službě ve vašem systému přiřazen více než jeden zaměstnanec. Klient si tak může vybrat konkrétní osobu, ke které si vytvoří rezervaci. Pokud nemá žádné preference, může si zvolit možnost Kdokoliv dostupný. V tomto případě se rezervace přiřadí jakémukoliv zaměstnanci, který má ve zvoleném termínu volno.

  4. V následujícím kroku si klient vybírá již konkrétní termín rezervace. Ty se na rezervačních webových stránkách zobrazují na základě vašich nastavení dostupnosti. Systém nabídne pouze ty termíny, které jsou ještě volné.

  5. V posledním kroku klient vyplňuje své kontaktní údaje a potvrzuje rezervaci. Políčka se jménem, ​​e-mailovou adresou a telefonním číslem jsou povinná - bez jejich vyplnění není vytvoření rezervace umožněno. Vyplnění políčka s poznámkou je dobrovolné.

Po potvrzení vytvoření rezervace je klient informován, zda byla rezervace v systému správně uložena. Zároveň, pokud to nastavení vašeho účtu povolují, dostává potvrzení rezervace e-mailem či SMS zprávou. Tato rezervace se bezprostředně po vytvoření promítne do vašeho kalendáře.

Jak si zarezervovat místo ve skupinové události?

  1. Na rezervačních webových stránkách klienti uvidí tlačítko pro vytvoření rezervace.

  2. Po kliknutí na něj jsou přesunuti na rozvrh vašich událostí, z nichž si mohou vybrat tu, do které si chtějí vytvořit rezervaci.

  3. Následně už jen vyplní své jméno a kontaktní údaje, případně to, kolik míst si chtějí v této události rezervovat (zjistěte, jak určit limit, kolik míst si jeden klient může zarezervovat). Ke své rezervaci mohou doplnit i poznámku.

Úspěšné vytvoření rezervace jim potvrdí hlášení přímo na webu. Zároveň, pokud to nastavení vašeho účtu povolují, obdrží o vytvoření rezervace potvrzení e-mailem. Na novou rezervaci budete upozorněni i vy jako administrátor rezervačního kalendáře.

Našli jste odpověď?