Jak skonfigurować zasady rezerwacji
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jedną z ważnych rzeczy, którą musisz ustalić na samym początku, są konkretne warunki rezerwacji online.

Znajdziesz je w zakładce Działalność - Planowanie - Zasady rezerwacji.

Strona Zasady rezerwacji podzielona jest na kilka sekcji:

1. Rezerwacja online

  • Limity rezerwacji - Ustaw z jakim wyprzedzeniem twoi klienci mogą rezerwować usługę. Można ustawić najwcześniejszy i najpóźniejszy możliwy czas tworzenia nowych rezerwacji.

  • Częstotliwość rezerwacji - Określ odstęp czasowy pomiędzy rezerwacjami, który pojawia się na witrynie rezerwacji. Ustaw przedziały czasowe, w których dostępny slot rezerwacji będzie wyświetlany twoim klientom.

  • Uprawnienia do rezerwacji - Ustaw, którzy klienci mogą dokonać rezerwacji. Możesz wybrać spośród kategorii: Ktokolwiek, Istniejący klienci, Klienci z karnetem, Nowi klienci i klienci z karnetem, Zarejestrowani klienci.

  • Ręczne zatwierdzanie rezerwacji - Zdecyduj, czy chcesz zatwierdzać każdą nową rezerwację ręcznie, czy system zrobi to za ciebie automatycznie. W przypadku zatwierdzeń ręcznych przycisk przełączający musi mieć kolor zielony.

2. Anulowanie - Ustaw z jakim wyprzedzeniem twoi klienci mogą anulować swoje rezerwacje. Oprócz określonego zakresu czasowego istnieje możliwość wybrania: Nigdy lub Kiedykolwiek.

3. Przypomnienia - Ustaw, czy klient otrzyma powiadomienie o przypomnieniu przed wizytą, czy nie, wraz z tym, z jakim wyprzedzeniem to przypomnienie zostanie wysłane. To ustawienie jest szczególnie przydatne w przypadku rezerwacji zaplanowanych z wyprzedzeniem - wiadomość może sprawić, że klient o niej nie zapomni.

Na koniec pamiętaj, aby Zapisz zmiany.

Jak skonfigurować zasady rezerwacji w aplikacji Reservio Business

Wszystkie opisane powyżej zasady rezerwacji możesz ustawić również w aplikacji mobilnej. Wystarczy kliknąć w ikonę Ustawienia na dolnym pasku i wybrać Zasady rezerwacji z sekcji Planowanie .

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?